Program : Seminar Keselamatan & Kesihatan Pekerjaan Dalam Sektor Pendidikan Di Kolej Matrikulasi Selangor
Tarikh : 6 Januari 2012
Hari : Jumaat
Lokasi : Kolej Matrikulasi Selangor
Peserta : Staff Akademik, Staff Pengurusan & Pentadbiran dan Staff Sokongan Kolej Matrikulasi Selangor
Objektif :
1.    Mendedahkan kepada para peserta berkenaan pelaksanaan Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994 (OSHA 1994) dan maklumat terkini berkaitan dengannya.
2.    Memberikan pendedahan mengenai amalan-amalan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (OSH) di tempat kerja yang boleh menjamin peningkatan produktiviti.
3.    Membantu pekerja mewujudkan persekitaran kerja yang harmoni (Ergonomik) melalui teknik pengendalian stress di tempat kerja yang berkesan.

DSC06788_c

DSC06885_c

DSC06917_c

DSC06941_c

DSC06939_c

DSC06945_c


Informasi ini sangat berguna, BERITAHU RAKAN ANDA