Saya rasa anda baru sampai di WebBlog ini. Jangan lupa melanggan RSS feed blog supaya tidak ketinggalan info terkini dari saya. Sila subscribe di petak sebelah kanan blog. Dipersilakan ke bahagian Categories sekiranya anda mencari maklumat di dalam blog ini.

Semua Tapak Binaan Perlu Ada Penyelia Keselamatan Tapak Bina (SSS)

Keselamatan & Kesihatan (OSHA 1994) 1 Comment »

Semua Tapak Binaan Perlu Ada Penyelia Keselamatan Tapak Bina (SSS)

11.08.2011 / BHARIAN

ALOR SETAR: Semua kontraktor industri pembinaan seluruh negara diwajibkan menggaji Penyelia Keselamatan Tapak Bina (SSS) yang berperanan untuk mengawasi dan memastikan persekitaran kerja selamat di tapak projek, berkuatkuasa 01 Januari 2011

Langkah itu adalah selaras dengan usaha Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (JKKP) untuk meminimumkan kes kemalangan terutama membabitkan kes kematian di tapak pembinaan.

Ketua Pengarah JKKP, Datuk Ir Dr Johari Basri, berkata kegagalan kontraktor untuk menggajikan SSS di tapak pembinaan masing-masing akan menyebabkan mereka dikenakan tindakan mengikut Peraturan 25 Peraturan-Peraturan Kilang dan Jentera (Operasi Bangunan dan Kerja Pembinaan Kejuteraan) 1986 yang membawa kepada hukuman denda RM1,000.

Beliau berkata, sehingga kini JKKP sudah mendaftarkan sebanyak 9,136 tapak pembinaan di seluruh negara sebagai langkah pemantauan untuk memudahkan pihaknya menjalankan penguatkuasaan terhadap kontraktor yang gagal mematuhi peraturan ditetapkan.

“Kewujudan SSS di tapak pembinaan amat penting bagi memeriksa dan memperbaiki mana-mana keadaan yang tidak selamat ketika bekerja di tapak pembinaan, selain itu SSS juga berperanan untuk memastikan koordinasi di antara kontraktor utama dan pekerja sub kontraktor.

“Ini kerana tapak pembinaan dikesan sebagai penyumbang kes kematian tertinggi berbanding industri lain. Statistik kemalangan untuk sektor pembinaan pada 2010 adalah 66 kes maut dan sehingga Mei tahun ini sebanyak 30 kes maut di tapak pembinaan direkodkan JKKP.

“Kita percaya persekitaran kerja yang dinamik iaitu sentiasa berubah dari semasa ke semasa di tapak pembinaan selain kekerapan pertukaran pekerja mengikut keperluan projek menyumbang kepada risiko kemalangan berbanding sektor lain seperti perkilangan yang mempunyai pengkhususan kerja yang sama,” katanya selepas Program Taklimat dan Dialog Keselamatan dan Kesihatan serta Penyampaian Banner di Sektor Pembinaan Kedah di sini, petang semalam.

Johari berkata, penguatkuasaan undang-undang yang proaktif di tapak pembinaan perlu kerana beliau percaya industri pembinaan negara akan berkembang jauh lebih pesat dalam jangka masa akan datang selaras dengan misi kerajaan mewujudkan negara berpendapatan tinggi.

“Bagi memastikan SSS dapat menjalankan tanggungjawab dengan baik, JKKP menetapkan syarat yang melayakkan seseorang itu dilantik sebagai SSS termasuk mempunyai pengalaman sekurang-kurangnya dua tahun sebagai penyelia tapak selain menghadiri kursus tertentu dan lulus peperiksaan berkaitan.

“SSS adalah individu yang mempunyai kepakaran dalam sesuatu bidang pengkhususan ini bermakna setiap tapak pembinaan bukan hanya menggaji seorang SSS saja tetapi lebih daripada itu bergantung kepada keperluan projek. Misalnya ada SSS yang pakar dalam hal memasang cerucuk maka dia akan memantau aktiviti berkaitan,” katanya.


Informasi ini sangat berguna, BERITAHU RAKAN ANDA

Sekolah dan IPT perlu didedah kepada OSH

Keselamatan & Kesihatan (OSHA 1994) No Comments »

http://www.bharian.com.my/bharian/articles/SekolahdanIPTperludidedahkepadaOSH/Article/index_html

Sekolah dan IPT perlu didedah kepada OSH

2011/08/02
SHAH ALAM: Semua sekolah dan Institut Pengajian Tinggi (IPT) di negara ini perlu didedahkan kepada aspek latihan keselamatan dan kesihatan pekerjaan (OSH) bagi memastikan mereka bersedia jika berdepan dengan kemalangan atau kecemasan.

Pengerusi Institut Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Negara (Niosh), Tan Sri Lee Lam Thye, berkata sekolah dan IPT juga terdedah kepada risiko kemalangan seperti penggunaan bahan kimia berbahaya di makmal sains dan ujikaji.
“Pensyarah, guru-guru, pelajar, murid-murid serta warga kerja yang terbabit perlu diberi pendedahan mengenai OSH dalam usaha kita mengurangkan kemalangan di tempat kerja,” katanya pada sidang akhbar selepas menyaksikan Majlis Menandatangani Perjanjian Persefahaman (MoU) antara Niosh dan Universiti Teknologi Mara (UiTM) di sini hari ini.
MoU antara Niosh dan UiTM itu masing-masing diwakili Pengarah Eksekutif Niosh, Rosli Hussin dan Naib Canselor UiTM Prof Datuk Dr Sahol Hamid Abu Bakar bagi menjalinkan kerjasama dalam akademik dan penyelidikan (Higen Industri dan Keselamatan) membabitkan Fakulti Sains Gunaan UiTM.

Sahol Hamid berkata, usahasama yang dikenalpasti dengan Niosh termasuklah membangunkan program akademik di peringkat Diploma, Ijazah dan Sarjana melalui penawaran kursus dalam pengajian sepenuh masa, kursus jangka pendek atau penganjuran seminar. – BERNAMA


Informasi ini sangat berguna, BERITAHU RAKAN ANDA

GARIS PANDUAN PENDAFTARAN PENYELIA KESELAMATAN TAPAK BINA 2011

Keselamatan & Kesihatan (OSHA 1994) 1 Comment »

http://www.dosh.gov.my/doshV2/index.php?option=com_content&view=article&id=346&Itemid=&lang=en

GARIS PANDUAN PENDAFTARAN PENYELIA KESELAMATAN TAPAK BINA 2011

Di bawah Peraturan 25(1), Peraturan-Peraturan Kilang Dan Jentera (Kendalian Bangunan Dan Kerja-Kerja Binaan Kejuruteraan)(Keselamatan) 1986 [BOWEC], kontraktor utama hendaklah melantik seorang penyelia keselamatan tapak bina separuh masa yang menghabiskan masanya sekurang-kurangnya lima belas jam seminggu khusus mengenai pengawasan keselamatan dan menggalakkan tatakerja yang selamat amnya di tapak bina. Antara tugas penyelia keselamatan tapak bina adalah –

memeriksa dan memperbaiki mana-mana keadaan tidak selamat di tapak bina;
membetulkan mana-mana amalan tidak selamat;
memeriksa kerja-kerja sub-kontraktor untuk memastikan bahawa Akta dan Peraturan-Peraturan yang dibuat di bawahnya dipatuhi; dan
berhubung terus dengan penyelia keselamatan kontraktor berkenaan dengan keselamatan bekerja yang dijalankan oleh sub-kontraktor.

Di bawah Peraturan 25(2) Peraturan BOWEC telah menetapkan bahawa penyelia keselamatan tapak bina hendaklah seorang yang kompeten untuk melaksanakan tugas-tugas yang ditetapkan dalam subperaturan (3) dan (4), dan mempunyai kelayakan yang diluluskan oleh Ketua Pemeriksa dan berpengalaman sekurang-kurangnya selama dua tahun sebagai formen tapak bina. Ketua Pemeriksa ialah Ketua Pengarah Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan.

Sehubungan dengan itu, bagi menetapkan kompetensi penyelia keselamatan tapak bina, Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (JKKP) telah memutuskan bahawa penyelia keselamatan tapak bina hendaklah seseorang yang telah berjaya menamatkan kursus penyelia keselamatan tapak bina yang dijalankan oleh pusat pengajar yang berdaftar dengan JKKP, dan telah lulus peperiksaan yang dijalankan oleh Institut Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan Negara (NIOSH) atau institusi yang diiktiraf oleh JKKP, dan berdaftar dengan JKKP.

Permohonan dibuka sekarang, sebarang permohonan boleh hantar ke JKKP Ibu Pejabat, Bahagian Keselamatan Industri melalui Y. Bhg Dato’ Ketua Pengarah JKKP Malaysia.


Informasi ini sangat berguna, BERITAHU RAKAN ANDA

ISO Management Systems, Kluang Johor

Keselamatan & Kesihatan (OSHA 1994), Motivasi/Ceramah/Bengkel/Seminar/Kursus/Gambar No Comments »

Program :ISO Management Systems
Tarikh : 7-8 April 2011
Hari : Khamis & Jumaat
Lokasi : Hospital Pakar Kluang Utama [KUSH]
Peserta: Staff KUSH

kluang1

kluang2

kluang3

kluang4

kluang5

kluang6


Informasi ini sangat berguna, BERITAHU RAKAN ANDA