Pembukaan 2011 pihak kami merancang untuk mengadakan Kursus Induksi Keselamatan & Kesihatan Pekerjaan Untuk Taska/Tadika khusus untuk para pengusaha taska dan tadika seluruh negara.

Telah berbincang dengan Jabatan Kebajikan Masyarakat Malaysia. Respon amat-amat menggalakan. Kini sedang membangunkan modul yang bersesuaian untuk kursus ini.

Sama-sama kita doakan.


Informasi ini sangat berguna, BERITAHU RAKAN ANDA