Kursus / Bengkel / Ceramah / Seminar yang dianjurkan:- (download brosur)

Sektor: Sekolah / IPT

1. Strategi Menghadapi Peperiksaan (UPSR, PMR, SPM, STPM, MATRIKULASI,IPT):
a) Seratus Hari – Permulaan
b) Seratus Hari – Pertengahan
c) Step UP 2010 – 100 Days Left

2. Saya Ingin Menjadi Seorang…
3. Jejak Ke Menara Gading…Yang Mana Satu Pilihan Saya?
4. Program Bina Insan
5. Program Team-Building: Pemimpin Pelajar Sekolah / IPT
6. Program Khas Cuti Sekolah : Ke mana Selepas UPSR, PMR, SPM, STPM & STAM?

7. Program Latihan Dalam Perkhidmatan (LADAP)

a) Keberkesanan Program Mentor-Mentee di Kalangan Pendidik
b) Program Team-Building : Staf Dalam Perkhidmatan

Sektor: Korporat

1) Program Team-Building:Korporat

Sektor: Pembangunan & Kemahiran Profesional

1. Bengkel Penyediaan Perakaunan Perniagaan Kecil dan Sederhana
2. Kursus Asas Kraftangan Daun Getah
3. Kursus Asas Ternakan Ayam Kampung
4. Kursus Asas Usahawan Berjaya: Penyediaan Rancangan Perniagaan

Sektor: Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia [CIDB] & IPT Terpilih:

1. Program Pembangunan Kontraktor Secara Berterusan CIDB Malaysia :
a) Kursus Pengurusan Latihan Bisnes Kontraktor (40 mata CCD)
b) Kursus Bekalan Air (40 mata CCD)
c) Kursus Perpaipan-Bangunan & Sanitari, Retikulasi Air (40 mata CCD)
d) Kursus Kerja Bangunan – Perumahan (40 mata CCD)
e) Kursus Asas Perancah Bangunan (Scaffold) (20 mata CCD)
f) Kursus Asas Ruang Terkurung (Confined space) (20 mata CCD)
g) Kursus Membina Jatidiri Kontraktor (20 mata CCD)
h) Seminar Asas Keselamatan & Kesihatan Dalam Sektor Pembersihan (Higen) (10 mata CCD)
i) Seminar Asas Keselamatan & Kesihatan Di Pejabat (10 mata CCD)
j) Seminar Prosedur Pendaftaran Baru Kontraktor CIDB & Taklimat Kemudahan Pinjaman Oleh Institusi Kewangan Terpilih (10 mata CCD)
k) Bengkel Penyediaan Dokumen Untuk Jawatankuasa Keselamatan & Kesihatan Di Tempat Kerja (20 mata CCD)
l) Kursus sehari Kad Hijau @ Green Card CIDB
2. Kursus Jangka Pendek
3. Diploma Eksekutif
4. Program Peningkatan Kemahiran Industri Kecil & Sederhana (IKS / PKS)

Sektor : Akta Keselamatan & Kesihatan Pekerja (OSHA) 1994

1. Ceramah Keselamatan & Kesihatan di Tempat Kerja.
2. Latihan Keselamatan Di Tempat Kerja.
3. Ceramah Keselamatan & Kesihatan di Sekolah.
4. Ceramah Pengurusan Stress di Tempat Kerja.
5. Lantikan ahli jawatankuasa keselamatan & kesihatan di sesebuah organisasi yang melantik saya sebagai ahlinya.
6. Bengkel Penyediaan Dokumen Untuk Jawatankuasa Keselamatan & Kesihatan Di Tempat Kerja.
7. Kursus Pegawai Keselamatan & Kesihatan Pekerja [SHO] (DOSH Approved) – JV programme.
8. Kursus Site Safety Supervisor [SSS] (DOSH Approved)- JV programme.

Wakil Korporat : Takaful Malaysia Berhad

1. Untuk Kontraktor (perkara wajib dalam surat tawaran kerja):
• Contractor All Risk (Polisi Insurans Kerja)
• Public Liability (Polisi Tanggungan Awam)
• Workmen’s Compensation (Polisi Pampasan Pekerja)
2. Takaful Kebakaran – Rumah, Bangunan dll
3. Takaful MySME : Perusahaan Ringan, Runcit, Makanan & Minuman, Pejabat & Perkhidmatan
4. Khairat Kematian – Berkumpulan (Koperasi, JKK dll)
5. Takaful Kemalangan Diri Berkelompok (Jangka Pendek) Rombongan, Lawatan dll
6. Polisi Kenderaan/Motor – Semua Jenis Kenderaan
7. Khidmat Memperbaharui Cukai Jalan (roadtax)

Kepada syarikat kontraktor yang ingin mendapatkan khidmat tambah nilai syarikat kami, mohon berhubung di talian 09-468 8984 / 86, 013-871 4988, 013-339 7732.

UNTUK TEMPAHAN:
Senarai di atas adalah tawaran program yang dijalankan mengikut permintaan. Jika Tuan/Puan berminat menganjurkan program di atas, sila hubungi kami untuk maklumat lanjut / harga istimewa serta memastikan tarikh yang dicadangkan dapat dipenuhi.

UNTUK BAYARAN:
* Bank : Maybank Islamic Bank Berhad
* Nama : HR Syabas Consultancy
* No : 5561 4100 6088

UNTUK BAYARAN:
* Bank : Public Islamic Bank berhad
* Nama : HR Syabas Consultancy
* No : 39 87 81 75 17

“First Come First Serve Basis”


DOWNLOAD BROCHURE & PAKEJ KORPORAT TEAM BULDING


Informasi ini sangat berguna, BERITAHU RAKAN ANDA